אלקלעי ושות',  עורכי דין ועורכי פטנטים
מגדל המוזיאון,  רח' ברקוביץ 4 תל אביב
ת.ד. 3311 תל אביב
61330
 
03-6935242
03-6935243
   
טופס פניה ממוחשב לנוחיותך:       (הערה: שם מלא ומהות הפניה הינם שדות חובה)