אלקלעי ושות' - עורכי דין ועורכי פטנטים - דף הבית     צור קשר - אלקלעי ושות'   Alkalay & Co. advocates and patent attorneys    
 
 


ספרה
של עו"ד רחל אלקלעי
"הגנה על זכויות יוצרים
באינטרנט"
   
מידע נוסף...
 
צור קשר מהיר:
 
צור קשר: 03-6935242


 
הקמת חברה חדשה

על פי חוק החברות התשנ"ט – 1999, רשאי כל אדם ליזום הליך של הקמת חברה חדשה. הרעיון או הסיבה המרכזית להקמת חברה חדשה היא לרוב הרצון ליצור ישות משפטית נפרדת, כאשר המטרה ביצירת גוף משפטי נפרדת הינה להגיע למצב שבו  לא ניתן לתבוע או לטעון כלפי מחזיקי המניות ומייסדי החברה. בעלות על חברה מתבטאת על ידי חלוקת מניות בשלב הקמת חברה חדשה, וזאת על ידי הקצאת מספר מסוים של מניות אשר מחולק בין המייסדים על פי אחוזי השותפות. למעשה, חברה יכולה להיותעסק של אדם בודד, כלומר בעל מנייה אחד ועד בעלי מניות רבים.
הקמת חברה חדשה - מהי המנייה?
לאחר הקמת חברה חדשה, החברה מורכבת למעשה ממספר מניות מסוים אשר מחולק בין המייסדים ובכך כל אחוז חלוקה מסמל למעשה את החלק היחסי של אותו אדם בחברה. בפועל, לאחר הקמת חברה חדשה בעלי המניות של חברה הם אלו שאחראים עליה ברמה הפורמאלית וחלים עליהם חובות וזכויות.
הגבלת חבות בעלי המניות לחברה נעשית באמצעות הקמת חברה חדשה בצורת חברה בעירבון מוגבל אשר בעלי מניותיה אינם ערבים לחובות החברה מעבר להון המניות הנפרע. גם בית המשפט משתדל לשמור על הפרדת החברה מבעלי מניותיה ורק במקרים מסוימים כגון מעשים פליליים שנעשו בחברה מחויבים בעלי מניות החברה בתשלום חובות החברה. כמובן שבנקים אשר מלווים כספים לחברות בעירבון מוגבל דורשים בחלק מהמקרים מבעלי המניות ערבויות אישיות לחובות החברה או לחילופין שעבוד נכסים לטובת האשראי שנלקח מהבנק.

הקמת חברה חדשההליך רישום חברה חדשה
בהליך הקמת חברה חדשה יש לפתוח אל מול רשם החברות, היינו יש להכין ולהסדיר את כל המסמכים הבאים הנדרשים על פי חוק להגשה לרשם, לצורך רישום החברה:
תקנון החברה - התקנון מגדיר ומאפיין את סדרי הנהלת החברה והפעלתה בעת הקמת חברה חדשה. התקנון הוא מסמך מחייב בין החברה לבעלי מניותיה וגם בינם לבין עצמם. עליו לכלול לפחות את הפרטים הבאים: שם החברה, מטרות החברה, פרטים בדבר ההון וכן הערות לגבי הגבלת אחריות. התקנון צריך להכיל גם את ההסדרים הפנימיים של החברה עליה יחתמו כל בעלי המניות הראשונים בפיקוח עורך דין.

טופס בקשה לרישום חברה חדשה – טופס רשמי אשר ניתן להוריד באתר רשם החברות המפרט את פרטי החברה הרשומה וכתובתה.
הצהרת בעלי המניות - הצהרת בעלי המניות היא חתימה על כשירותם לשימוש כבעלי מניות, וכי אין כל סיבה חוקית לאי כשירות בעת הקמת חברה חדשה.
הכרזה על דירקטורים ראשונים בחברה - על פי חוק, בעת תהליך הקמת חברה חדשה נדרשים בעלי המניות אשר הוגדרו כדירקטורים ראשונים לחתום על הצהרה כי אין כל מניעה חוקית או משפטית על ידי גורמים כאלה או אחרים כגון הוצאה לפועל, לשמש בתפקיד דירקטור בחברה.
תשלום אגרה - עבור רישום הקמת חברה חדשה אצל רשם החברות יש צורך בתשלום אגרה כאשר המחיר משתנה מעת לעת והוא עומד נכון לכתיבת דברים אלו על סך 2,435 ₪.
בחירת שם לחברה - נושא בחירת שם החברה מורכב ממאפיינים שיווקיים וחוקיים. מומלץ כי שם החברה בעת הקמת חברה חדשה יקדמה מבחינה שיווקית ויתאם לפעילותיה, אולם על בחירת שם לחברה יש גם מגבלות חוקיות ולא ניתן לבחור שם של חברה אשר כבר קיים במאגר רשם החברות, או כזה אשר יש בו משום פגיעה בציבור (כגון: נעלי היטלר בע"מ וכו').  
הרשמו למפגשי השראה עם יזמים ומשקיעים מצליחים תוכנית מיוחדת לסארט-אפים חדשים היוצאים לדרך!

Copyright Alkalay & Co 2011 ©
צרו קשר בנושא: פטנטים, קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר, דיני אינטרנט, חוזים עסקיים


הקמת אתרים  הקמת אתרים • גיל דור • Webfocus