אלקלעי ושות' - עורכי דין ועורכי פטנטים - דף הבית     צור קשר - אלקלעי ושות'   Alkalay & Co. advocates and patent attorneys    
 
 


ספרה
של עו"ד רחל אלקלעי
"הגנה על זכויות יוצרים
באינטרנט"
   
מידע נוסף...
 
צור קשר מהיר:
 
צור קשר: 03-6935242


 
חוזים – חוזים מסחריים

חוזה הוא למעשה הסכם משפטי בין שני צדדים או יותר. החוזה מאגד בתוכו את התחייבויות הצדדים אחד כלפי השני להתנהגות מסוימת, ביצוע פעולה מסויימת או הימנעות מהן. רוב החוזים נעשים בכתב אולם חוץ ממספר מצומצם של מקרים, אין כל חובה משפטית שיעשה החוזה דווקא בכתב, ויכול בהחלט שיעשה בעל-פה.

חוזה טוב הינו כזה המאפשר מידה מקסימאלית של וודאות ובהירות ואשר מקטין למידה מינימאלית את סימני השאלה ואי הוודאות, וזאת בכדי להבטיח ולשמר עד כמה שניתן את ההישגים שנקבעו עם חתימת החוזה והמשך פעילות תקינה וחלקה בין הצדדים לחוזה.

עריכת חוזה טוב הינה מיומנות הטומנת בחובה את אומנות ניהול המשא ומתן לקראת חתימת חוזה, וזאת במטרה לשמור בצורה המיטבית על אינטרסים כאלו ואחרים במהלך התגבשות החוזה. חוזה מסחרי טוב לא נמדד בהכרח באורכו ובכמות המלל. לעיתים קרובות, נתקלים אנו בחוזה מסועף ומורכב המבלבל את הקורא אותו. בניגוד לחוזים שכאלו, לעיתים דווקא הפשטות שבחוזה היא שתבטיח את קיומו לאורך זמן ותקדש את מטרתו.

דיני החוזים מהווים תחום מהותי ונרחב המשתרע על ענפי משפט רבים. באופן עקרוני החוזה נועד לאפשר לצדדים חופש התקשרות כמו גם לעגן תוקף משפטי להסכמות והבנות אליהם הגיעו הצדדים. יחד עם זאת, לעיתים קרובות מתנגשת שאיפת המחוקק לאפשר חופש לצדדים עם חוסר הידע המצוי בידי האדם מן השורה.

בסיטואציות מסוימות עשוי אדם להיזקק לחוזה או לחתום על חוזה וזאת מבלי ידיעה כי רזי החוק עשויים לפגוע בו בהמשך הדרך. מצב כזה עשוי להתעורר כאשר נחתם חוזה בין צדדים הנמצאים משני צדי הגלובוס. לאור ההתפתחות הטכנולוגית המואצת בזירת המסחר האלקטרוני, והתפתחותם של אמצעי חתימה מתקדמים (למשל החתימה האלקטרונית) ישנו צורך הולך וגובר בהבנה משפטית וטכנולוגית של החוזים המקוונים הנשלחים ומתקבלים בדואר אלקטרוני או באמצעות אתרי אינטרנט.

מאז ומתמיד, ההסכמים והחוזים היוו את לב ליבו של המסחר בין בני אדם, אשר בעצמו היווה את אחד הגורמים המרכזיים בהתפתחות התרבות האנושית כולה. כיום, לא ניתן עוד להתעלם ממהפכת האינטרנט החודרת לכל תחום ותחום, ובין היתר לתחום דיני החוזים. ניתן לסווג עסקאות הנעשות באינטרנט לשלושה סוגים עיקריים:
1.      עסקה אינטרנטית מלאה -  בעסקה זו, שלבי יצירת העסקה, המשא ומתן, ניסוח החוזה וסגירת העסקה מתנהלים כולם באינטרנט וזאת במטרה לספק ולצרוך או לרכוש מוצר אלקטרוני (לדוגמא, מידע אלקטרוני או תוכנת מחשב), או שירותים הניתנים דרך האינטרנט.
 
2.      עסקה אינטרנטית למוצר מוחשי – גם בעסקה זו השלבים הראשונים של יצירת החוזה נעשים באינטרנט, אולם נשוא העסקה הנו מוצר מוחשי, או שירותים מחוץ לאינטרנט, אשר יש לספקם אל הצרכן בפועל, לדוגמה, הזמנה של מצלמה מאתר האינטרנט של חנות צילום.
 
3.      עסקה לא מקוונת - בעסקה שכזו הקשרים הראשוניים עשויים להיווצר באמצעות האינטרנט, אך ניהול וסגירת העסקה, כמו גם אספקת המוצר או השירות, מתבצעים כולן מחוץ לאינטרנט.
לאור ההתפתחות הבלתי נמנעת של העסקאות המקוונות ישנה התאמה והתפתחות מתמדת של דיני החוזים המוכרים לנו זה מכבר לאפשרויות הרבות הטמונות בחובה של האינטרנט. עקרונות קיימים של הצעה, קיבול ודרישה למסמך בכתב, מותאמים ללא הרף למערכת האלקטרונית הוירטואלית (כמו סוגיית הכרת מסמך אלקטרוני וחתימה דיגיטאלית כשווי ערך למסמכים פיזיים בכתב).

לעומת זאת, עקרונות של קניין רוחני, ובייחוד נושאים של סימני מסחר, כמו גם שאלות של סמכות שיפוט מקומית ועניינית, חייבים לעבור ראורגניזציה מחדש, בעיקר בשל היעדרם של גבולות גיאוגרפיים ולאומיים באינטרנט.
 
 
הרשמו למפגשי השראה עם יזמים ומשקיעים מצליחים תוכנית מיוחדת לסארט-אפים חדשים היוצאים לדרך!

Copyright Alkalay & Co 2011 ©
צרו קשר בנושא: פטנטים, קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר, דיני אינטרנט, חוזים עסקיים


הקמת אתרים  הקמת אתרים • גיל דור • Webfocus