אלקלעי ושות' - עורכי דין ועורכי פטנטים - דף הבית     צור קשר - אלקלעי ושות'   Alkalay & Co. advocates and patent attorneys    
 
 


ספרה
של עו"ד רחל אלקלעי
"הגנה על זכויות יוצרים
באינטרנט"
   
מידע נוסף...
 
צור קשר מהיר:
 
צור קשר: 03-6935242


 
חוק הגנת הצרכן - זכות הביטול

סעיף 14ג(ג) לחוק, מסדיר את זכותו של הצרכן לבטל עסקת מכר מרחוק, ומבדיל בין עסקה בנכס ובין עסקה לאספקת שירותים:
 
בעסקת מכר מרחוק למכירת נכס הצרכן רשאי לבטל את העסקה מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), וזאת לפי המאוחר מבין השניים.
בעסקת מכר מרחוק לאספקת שירות רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
 
בעניין זה חשוב לציין כי בתאריך 15 למרס 2010 נכנס לתוקפו תיקון משמעותי לחוק הגנת הצרכן אשר קובע בין היתר כי לצרכן זכות לבטל עסקה לאספקת שירות מתמשך, גם אם כבר הוחל בנתינת השירות (כלומר, מבטל את התניית שני הימים האמורים לעיל).
 
בנוסף לכך, התיקון מסדיר כי לצרכן יש זכות לבטל עסקה שיש בה הטעיה או ניצול מצוקה בתוך זמן סביר, כלומר, גם אם עברו יותר מ- 14 יום.
 
תוצאותיו של ביטול עסקת מכר מרחוק
סעיף 14ה לחוק מסדיר את השלכותיו של ביטול כאמור לעיל וגם כאן,מבדיל ומפריד בין שני סוגי ביטול:
 
1.א. ביטול עקב פגם בנכס.
   ב. ביטול עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים אשר נמסרו לצרכן בשלב השיווק ובשלב העסקה.
בביטול זה, המוכר מחויב להחזיר לצרכן בתוך 14 ימים מהודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, ולא לגבות את היתר. הצרכן מצידו מחויב לאפשר למוכר לאסוף את הממכר במקום בו נמסר לו.
 
2. ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה כאמור.
במקרה זה, בנוסף לתוצאות הביטול כפי שתוארו בסעיף 1, רשאי המוכר לגבות מהצרכן דמי ביטול בשיעור של 5% מגובה העסקה או 100 ₪, הנמוך מביניהם.
הצרכן מצידו חייב למסור את הממכר לעוסק במקום עסקו, ולא במקום בו קיבל את הממכר כמו שצוין בסעיף 1.
 
חשוב להדגיש שבשני המקרים, אם ערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה במצבו, רשאי המוכר לתבוע את הצרכן בשל כך.
 
הרשמו למפגשי השראה עם יזמים ומשקיעים מצליחים תוכנית מיוחדת לסארט-אפים חדשים היוצאים לדרך!

Copyright Alkalay & Co 2011 ©
צרו קשר בנושא: פטנטים, קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר, דיני אינטרנט, חוזים עסקיים


הקמת אתרים  הקמת אתרים • גיל דור • Webfocus